कर्मचारी बदलीक्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1जिल्हा परीषदेच्या गट- क (वर्ग-3) व गट-ड (वर्ग -4) च्या कर्मचार्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी03/26/2021 Download
2(वर्ग-3) व (वर्ग -4) कर्मचार्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी03/26/2021 Download