पंचायत समिती ,वाडा
What's New

पंचायत समिती सदस्य माहिती

अ. क्र. नाव पद गट व क्रमांक राहण्याचा पत्ता भ्रमणध्वनी
1 श्री. रघुनाथ‍ शांताराम माळी सभापती डाहे-62 मु.दहिवली कुंभीस्ते,पो.डाहे,ता.वाडा, जि.पालघर 9209684519
2 श्री‍.अमोल दामोदर पाटील उपसभापती खुपरी-69 मु.पो.नेहरोली, ता. वाडा,जि.पालघर 9890687148
3 श्रीम. पुनम दिनेश पथवा पं.स.सदस्य गारगांव-61 मु.मांगरूळ,पो.गारगांव,ता.वाडा,जि.पालघर (C -101, जिवदानी कॉम्लेक्स, शास्त्री नगर, वाडा) 9356011102
4 श्री. योगेश मोहन गवा पं.स.सदस्य गालतरे-65 मु. कळंमखांड,पो.कंचाड, ता.वाडा,जि.पालघर 9011555596
5 श्री. सागर चंद्रकांत ठाकरे पं.स.सदस्य मोज-63 मु.विलकोस,पो.तुसे,ता.वाडा,जि.पालघर 9637446667
6 रिक्त पद पं.स.सदस्य सापने बु-64 - -
7 श्रीम. सुचिता शनिदास फराड पं.स.सदस्य मांडा-66 मु.खुटल,पो.खरिवली,ता.वाडा,जि.पालघर 8806763677
8 श्रीम. सुवर्णा विष्णू पडवळे पं.स.सदस्य पालसई-67 मु.पो. पालसई, ता. वाडा,जि.पालघर 9764147140
9 श्रीम. कृपाली केशव पाटील पं.स.सदस्य केळठण-68 मु. बिलावली,पो.खुपरी,ता.वाडा,जि.पालघर 9272121242
10 श्री‍. जगदिश काळू पाटील पं.स.सदस्य आबिटघर-70 मु.पो.आबिटघर ता.वाडा,जि.पालघर 7387491360
11 श्रीम. अस्मिता अशोक लहांगे पं.स.सदस्य कुडूस-71 मु. म्हसवळ (चंद्रपाडा), ता.वाडा, जि.पालघर 9657415165
12 श्री.राजेश हरी सातवी पं.स.सदस्य चिंचघर-72 मु. मुसारणे, पो.मेट, ता.वाडा,जि.पालघर 9921068684